Chiêu sinh các lớp mỗi ngày

Thứ 7 | 11/11/2017 - Lượt xem: 7012
 
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 3
CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO HỒ XUÂN HƯƠNG
CHIÊU SINH  CÁC LỚP HỌC


 
 
         
MÔN NGÀY GIỜ HỌC HỌC PHÍ  
BÓNG BÀN Thứ 7 - CN 8h-9h; 9h-10h; 10h-11h 600.000đ/tháng  
Thứ 2 - 4, 3-5 17h-18h
BÓNG RỔ
CƠ BẢN
Thứ 2 - 4 - 6  16h30-17h30 450.000đ/tháng
400.000đ/tháng
 
Thứ 3 - 5  16h30-17h30 400.000đ/tháng
350.000đ/tháng
 
Thứ 7 - CN 7h-8h30;  400.000đ/tháng  
14h-15h, 15h-16h 350.000đ/tháng  
BÓNG RỔ
 NÂNG CAO
Thứ 7 - CN 8h30-10h; 10h-11h30;
16h-17h30
600.000đ/tháng  
BÓNG RỔ 3X3 Thứ 3-5-7 17h30-19h 600.000đ/tháng  
CỜ VUA Thứ 2-4, 3-5 17h30-19h 350.000đ/tháng  
Thứ 7 - CN 9h30-11h00  
CỜ TƯỚNG Thứ 2-4, 3-5  17h30-19h 400.000đ/tháng  
Thứ 7 - CN 8h30-10h
THIẾU LÂM
HỒNG GIA
Thứ 2 - 4 - 6 19h-20h30  250.000đ/tháng  
Thứ 3 - 5 - 7 5h-6h30; 17h30-19h  
VOVINAM Thứ 2 - 4 - 6 17h30-19h 300.000đ/tháng  
Thứ 3 - 5 - 7 17h30-19h, 19h-20h30  
TAEKWONDO Thứ 2 - 4 - 6  17h30-19h, 19h-20h30 300.000đ/tháng  
Thứ 3 - 5 - 7 19h-20h30
Thứ 7 - CN 8h00-9h30 250.000 đ/tháng  
VÕ CỔ TRUYỀN Thứ 3 - 5 - 7 19h-20h30 250.000 đ/tháng  
KARATE Thứ 2 - 4 - 6 17h30-19h; 19h-20h30 300.000đ/tháng  
AIKIDO Thứ 2-4
Thứ 3-5-7
19h-20h30
17h30-19h
300.000đ/tháng  
MUAY THÁI KICK BOXING Thứ 2 đến Chủ nhật 7h30-8h30;8h30-9h30;18h-19h;19h-20h 1.000.000đ/tháng  
MMA VÕ GẬY Thứ 2 đến Chủ nhật 7h30-8h30; 8h30-9h30; 18h-19h; 19h-20h 1.000.000đ/tháng  
WUSHU Thứ 2 - 4 - 6 17h30-19h 300.000đ/tháng  
AEROBIC THIẾU NHI Thứ 2 - 4 - 6 17h30-18h30 300.000đ/tháng  
KHIÊU VŨ DƯỠNG SINH Thứ 3-5 7h-8h 250.000đ/tháng  
NGOÀI RA CÂU LẠC BỘ HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HAI THÁC NHÀ THI ĐẤU TỔ CHỨC SỰ IỆN VÀ CHO THUÊ SÂN BÓNG ĐÁ, BÓNG RỔ, BÓNG BÀN.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHÒNG GHI DANH
Hotline: 02839333139 hoặc 0908170857;                        Emmail: thanhtutdtt68@gmail.com
Đang tải bình luận,....