CHIÊU SINH HÈ CÁC LỚP HỌC

Thứ 6 | 31/05/2019 - Lượt xem: 2553
TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN 3
CÂU LẠC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
CHIÊU SINH CÁC LỚP
(KHAI GIẢNG VÀO NGÀY 15/7/2020)
 
MÔN NGÀY GIỜ HỌC HỌC PHÍ
BÓNG BÀN Thứ 7 - CN 8h-9h ; 9h-10h ; 10h-11h 600.000đ/tháng
T 2 - 4 ; 3 - 5 8h-9h ; 9h-10h ; 10-11h
16h-17h ; 17h-18h
BÓNG RỔ
CƠ BẢN
Thứ 2 - 4 - 6 7h-8h30 ; 8h30- 10h 450.000đ/tháng
15h30-16h30 ; 16h30-17h30 400.000đ/tháng
Thứ 3 - 5 7h-8h30 ; 8h30-10h 400.000đ/tháng
Thứ 3 - 5 15h30-16h30; 16h30-17h30 350.000đ/tháng
Thứ 7 - CN 7h-8h30 400.000đ/tháng
Thứ 7 - CN 14h-15h ; 15h- 16h 350.000đ/tháng
BÓNG RỔ
 NÂNG CAO
Thứ 2 - 4 - 6 10h-11h30 ; 14h-15h30 650.000 đ/tháng
Thứ 3 - 5 10h-11h30 ; 14h-15h30 600.000đ/tháng
Thứ 7 - CN 8h30-10h ; 10h -11h30 ; 16h-17h30
BÓNG RỔ 3x3 Thứ 2 - 4 - 6 17h30-19h00 600.000đ/tháng
Thứ 3 - 5 - 7 17h30-19h00
CỜ VUA Thứ  3-5 8h30-10h ; 17h30-19h 350.000đ/tháng
Thứ 7 - CN 9h30-11h00
CỜ TƯỚNG Thứ 2-4 ; 3-5 8h30-10h ; 17h30-19h 400.000đ/tháng
Thứ 7 - CN 8h30-10h
TENNIS Thứ 7 - CN 10-11h30 ( 0907733891 Thầy Cảnh ) 600.000đ/tháng
THIẾU LÂM
HỒNG GIA
Thứ 2 - 4 - 6 19h-20h30 300.000đ/tháng
Thứ 3 - 5 - 7 5h-6h30 ; 17h30-19h
VOVINAM Thứ 2 - 4 - 6 7h30-9h ; 17h30-19h 300.000đ/tháng
Thứ 3 - 5 - 7 17h30-19h ; 19-20h30
TAEKWONDO Thứ 2 - 4 - 6 9h-10h30 ; 17h30-19h ; 19h-20h30 300.000 đ/tháng
Thứ 3 - 5 - 7 19h-20h30 300.000đ/tháng
Thứ 7 - CN 8h00-9h30 250.000đ/tháng
VÕ CỔ TRUYỀN Thứ 3 - 5 - 7 19h-20h30 300.000 đ/tháng
KARATE Thứ 2 - 4 - 6 17h30-19h ; 19h-20h30 300.000đ/tháng
AIKIDO Thứ 2-4-6 19h-20h30 300.000đ/tháng
Thứ 3-5-7 17h30-19h 300.000đ/tháng
WUSHU Thứ 2 - 4 - 6 18h-19h30 300.000 đ/tháng
MUAY THÁI
KICK BOXING
Thứ 2 đến CN 7h30-8h30 ; 8h30-9h30
18h-19h ; 19h-20h
1.000.000đ/tháng
MMA
 VÕ GẬY
Thứ 2 đến CN 7h30-8h30 ; 8h30-9h30           18h-19h ; 19h-20h 1.000.000đ/tháng
AEROBIC THIẾU NHI Thứ 2 - 4 - 6 17h30-18h30 300.000 đ/tháng
NGOÀI RA CÂU LẠC BỘ HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HAI THÁC NHÀ THI ĐẤU TỔ CHỨC SỰ IỆN VÀ CHO THUÊ SÂN BÓNG ĐÁ, BÓNG RỔ, BÓNG BÀN.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHÒNG GHI DANH
Hotline: 02839333139 hoặc 0908170857;                        Emmail: thanhtutdtt68@gmail.com
Đang tải bình luận,....